การใช้ Autosum เพื่อบวกเลขใน Excel

การ autosum ใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นช่วงหรือมีหลายจำนวนได้ลบข้อจำกัดของวิธีการบวกมือทีละบรรทัดแต่วิธีนี้ก็ไม่สามารถใช้กับการบวกแบบมีเงื่อนไขได้

ตัวอย่างการใช้ Autosum

excel-auto-sum

  1. พิมพ์ตัวเลขต่างๆตามที่ต้องการเช่น จากตัวอย่างพิมพ์จำนวนสินค้าเรียงเป็นแถวลงมา
  2. คลิกจำนวนในแถวแรกแล้วลางลงมาถึงช่องว่าง
  3. กดปุ่ม autosum เพื่อทำการคำนวณผลรวม
  4. จะได้รวมในแถวนี้รูปภาพด้านบน