ปรับขนาดของถังขยะ Recycle Bin เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน

Recycle Bin ใน Windows คืออะไร

recycle bin เป็นที่ๆพักไฟล์ที่ไม่ใช้งานแล้วบน Windows โดยไฟล์นั้นสามารถเรียกกลับคืนได้ แต่ถ้าทำการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในถังขยะแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ การ ปรับขนาดของถังขยะ recycle bin เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน เป็นวิธีเพิ่มพื้นที่ harddisk ขึ้นมาเล็กน้อยเหมาะสำหรับ harddisk ไม่เยอะ เช่นขนาด 80 GB เป็นต้น

วิธีปรับขนาดของถังขยะ Recycle Bin

  1. คลิกขวาที่ไอคอน recycle bin
  2. เลือก properties ตามภาพ

Recycle-Bin-click-right

  1. กำหนดขนาดตามต้องการตรงกรอบสีแดง

Recycle-Bin-click-right

  1. กด ok เป็นอันเสร็จ