ยกเลิกการแชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive

  1. คลิกเลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการยกเลิกการแชร์เลือกแชร์

share-Google-drive

  1. คลิกแถบกำหนดสิทธิ์ เพื่อแก้ไขค่าการแชร์ แล้วกดปุ่มเพิ่มเติมคลิกลบที่รายชื่อต้องการจะเลิกแชร์ไฟล์นี้ จากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

cancel-share-file-google-drive