รวบรวมคีย์ลัด (short key) ดีๆของ Google Docs ที่น่าสนใจ

การที่เรารู้คีย์ลัดในการใช้งานโปรแกรมต่างๆจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเยอะ เพราะทำให้การทำงานของเราไวขึ้น! ในวันนี้จะแนะนำ คีย์ลัดดีๆของ Google Docs ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

รวมคีย์ลัด (short key) ต่างๆที่ใช้ Google Docs

หากต้องการเปิดรายการ ปุ่มลัด คีย์บอร์ด ใน Google Docs ให้กด Ctrl+/ (Windows และ Chrome OS) หรือ Cmd+/ (macOS) เพื่อดูรายการทั้งหมด ในหน้าความช่วยเหลือ ของ Google Docs

คีย์ลัด (short key) ทั่วไป

รายการต่อไปนี้คือคีย์ลัด(short key)ทั่วไปที่ใช้ประจำวัน ช่วยให้ทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่คัดลอกข้อความไปจนถึงเลิกทำผิดพลาด เป็นต้น

 • Ctrl+C (Windows/Chrome OS) และ Cmd+C (macOS) : คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
 • Ctrl+X (Windows/Chrome OS) และ Cmd+X (macOS) : ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
 • Ctrl+V (Windows/Chrome OS) และ Cmd+V (macOS) : วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดลงในเอกสาร
 • Ctrl+Shift+V (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+V (macOS) : วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ
 • Ctrl+Z (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Z (macOS) : เลิกทำ
 • Ctrl+Y (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Y (macOS) : การทำซ้ำ
 • Ctrl+K (Windows/Chrome OS) และ Cmd+K (macOS) : แทรกหรือแก้ไขลิงค์ภายนอก
 • Ctrl+S (Windows/Chrome OS) และ Cmd+S (macOS) : บันทึก (การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้รับการบันทึกไว้ในไดรฟ์แล้ว)
 • Ctrl+P (Windows/Chrome OS) และ Cmd+P (macOS) : สั่งพิมพ์เอกสาร
 • Ctrl+O (Windows/Chrome OS) และ Cmd+O (macOS) : เปิดไฟล์จากไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์
 • Ctrl+F (Windows/Chrome OS) และ Cmd+F (macOS) : ค้นหาข้อความเฉพาะในเอกสารของคุณ
 • Ctrl+H (Windows/Chrome OS) และ Cmd+H (macOS) : ค้นหาและแทนที่ข้อความในเอกสารของคุณ
 • Ctrl+Shift+F (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+F (macOS) : โหมดกะทัดรัด (ซ่อนเมนู)

การจัดรูปแบบอักขระ

Google Doc มีปุ่มคีย์ลัดจำนวนมากที่ช่วยให้ใช้การจัดรูปแบบอักขระได้ (การจัดรูปแบบย่อหน้าจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป) เมื่อเราต้องการทำให้ตัวเอียง ตัวหนา หรือขีดเส้นใต้ข้อความ นี่คือประเภทของคีย์ลัดที่จะใช้

 • Ctrl+B (Windows/Chrome OS) และ Cmd+B (macOS) : ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา
 • Ctrl+I (Windows/Chrome OS) และ Cmd+I (macOS) : ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง
 • Ctrl+U (Windows/Chrome OS) และ Cmd+U (macOS) : ใช้การจัดรูปแบบขีดเส้นใต้
 • Alt+Shift+5 (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+X (macOS) : ใช้การจัดรูปแบบขีดทับ
 • Ctrl+Alt+C (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Option+C (macOS) : คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก
 • Ctrl+Alt+V (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Option+V (macOS) : วางการจัดรูปแบบข้อความ
 • Ctrl+ (Windows/Chrome OS) และ Cmd+ (macOS) : จัดรูปแบบข้อความที่ชัดเจน
 • Ctrl+Shift+> หรือ < (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+> หรือ <(macOS) : เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรทีละจุด

การจัดรูปแบบย่อหน้า

เช่นเดียวกับการจัดรูปแบบอักขระ แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เป็นแป้นพิมพ์ลัดบางตัวที่ให้คุณจัดรูปแบบทั้งย่อหน้าด้วยรายการหัวข้อย่อย ลักษณะหัวเรื่อง หรือจัดตำแหน่งย่อหน้าไปทางซ้าย ขวา หรือตรงกลาง

 • Ctrl+] หรือ [ (Windows/Chrome OS) และ Cmd+] หรือ[ (macOS) : เพิ่มหรือลดการเยื้องย่อหน้า
 • Ctrl+Alt+0 (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Option+0 (macOS) : ใช้รูปแบบข้อความปกติ
 • Ctrl+Alt+1-6 (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Option 1-6 (macOS) : ใช้รูปแบบส่วนหัว [1-6]
 • Ctrl+Shift+L (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+L (macOS) : จัดชิดซ้ายย่อหน้า
 • Ctrl+Shift+E (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+E (macOS) : จัดกึ่งกลางย่อหน้า
 • Ctrl+Shift+R (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+R (macOS) : จัดตำแหน่งย่อหน้าให้ชิดขวา
 • Ctrl+Shift+7 (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+7 (macOS) : แทรกรายการลำดับเลข
 • Ctrl+Shift+8 (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+8 (macOS) : แทรกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ความคิดเห็นและเชิงอรรถ

ต้องการแทรกความคิดเห็นหรือเชิงอรรถอย่างรวดเร็วในเอกสารหรือไม่? มีทางลัดที่ค่อนข้างสะดวกเพื่อเร่งกระบวนการ

 • Ctrl+Alt+M (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Option+M (macOS):แทรกความคิดเห็น
 • Ctrl+Alt+Shift+A (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Option+Shift+A (macOS):เปิดชุดข้อความสนทนา
 • Ctrl+Alt+F (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Option+F (macOS):แทรกเชิงอรรถ

การเลือกข้อความด้วยคีย์บอร์ด

คุณสามารถเลือกอะไรก็ได้ตั้งแต่อักขระตัวเดียวไปจนถึงข้อความในเอกสารทั้งหมดด้วยแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

 • Ctrl+A (Windows/Chrome OS) และ Cmd+A (macOS) : เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร
 • Shift+ลูกศรซ้าย/ขวา (Windows/Chrome OS/macOS) : ขยายการเลือกหนึ่งอักขระ
 • Shift+ลูกศรขึ้น/ลง (Windows/Chrome OS/macOS) : ขยายการเลือกหนึ่งบรรทัด
 • Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย/ขวา (Windows/Chrome OS) และ Shift+Option+ลูกศรซ้าย/ขวา (macOS) : ขยายการเลือกหนึ่งคำ
 • Shift+Home (Windows) และ Shift+Fn+ลูกศรซ้าย (macOS) : ขยายการเลือกไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด
 • Shift+End (Windows) และ Shift+Fn+ลูกศรขวา (macOS) : ขยายการเลือกไปที่ท้ายบรรทัด
 • Ctrl+Shift+Home (Windows) และ Cmd+Shift+ลูกศรขึ้น (macOS) : ขยายการเลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร
 • Ctrl+Shift+End (Windows) และ Cmd+Shift+ลูกศรลง (macOS) : ขยายส่วนที่เลือกไปยังส่วนท้ายของเอกสาร

การเลือกข้อความด้วยเมาส์

หากคุณต้องการใช้เมาส์เพื่อเลือกข้อความในเอกสารของคุณ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถเลือกข้อความเดียวกันได้

 • Double-click : เลือกคำ
 • Double-click+drag : ขยายการเลือกทีละคำ
 • Triple-click : เลือกทั้งย่อหน้า
 • Triple-click+drag : ขยายการเลือกทีละย่อหน้า

การย้ายไปมาในเอกสาร

เคลื่อนที่ไปรอบๆ เอกสารของคุณอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจับเมาส์และเลื่อนวงล้อของคุณอย่างไม่รู้จบ ให้ใช้ทางลัดที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ซึ่งบีบอัดระหว่างคำหรือประโยคในทันทีแทน

 • Left/Right Arrow : ย้ายจุดแทรก (เคอร์เซอร์) หนึ่งอักขระไปทางซ้ายหรือขวา
 • Ctrl+Left/Right Arrow (Windows/Chrome OS) และ Option+Left/Right Arrow(macOS) : ย้ายหนึ่งคำไปทางซ้ายหรือขวา
 • Up/Down Arrow : Move up or down one line
 • Ctrl+Up/Down Arrow (Windows/Chrome OS) และ Ctrl+Shift+Up/Down Arrow (macOS) : เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งย่อหน้า
 • End (Windows), Search+Right Arrow (Chrome OS), และ Cmd+Right Arrow (macOS) : ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบัน
 • Ctrl+End(Windows), Search+Down Arrow (Chrome OS), and Cmd+Down Arrow (macOS) : ย้ายไปที่ส่วนท้ายของเอกสาร
 • Home (Windows), Search+Left Arrow(Chrome OS), และ Cmd+Left Arrow (macOS) : ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน
 • Ctrl+Home(Windows), Search+Up Arrow (Chrome OS), and Cmd+Up Arrow (macOS) : ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร
 • Page Up(Windows), Alt+Up Arrow (Chrome OS), and Fn+Up Arrow (macOS) : เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า
 • Page Down(Windows/Chrome OS) and Fn+Down Arrow (macOS) : เลื่อนลงมาหนึ่งหน้า

Working with Tables

เช่นเดียวกับปุ่มลัดก่อนหน้านี้ ใน ช่วยให้คุณนำทางไปยังตารางต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารของคุณโดยไม่ต้องใช้เมาส์ แป้นพิมพ์ลัดที่แสดงด้านล่างมีไว้สำหรับ Windows และ Chrome OS หากคุณใช้ Mac ให้แทนที่ Alt เป็น Command ในทางลัดเหล่านี้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กด Ctrl+Cmd+Shift ค้างไว้แทน Ctrl+Alt+Shift

 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then S: Move to the start of the table
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then D: Move to the end of the table
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then I: Move to the start of the table column
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then K: Move to the end of the table column
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then B: Move to the next table column
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then V: Move to the previous table column
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then J: Move to the start of the table row
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then L: Move to the end of the table row
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then M: Move to the next table row
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then G: Move to the previous table row
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press T then E: Exit table
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press N then T: Move to the next table
 • Hold Ctrl+Alt+Shift, press P then T: Move to the previous table.

ที่มา : https://www.howtogeek.com