วิธีการคิดหาส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ใน Excel

ทำความเข้าใจเรื่องเปอร์เซ็นต์

“เปอร์เซ็นต์” แปลเป็นไทยว่า “ร้อยละ” ซึ่งความหมายก็ตามชื่อคือ อย่างร้อยละ 10 ก็หมายความว่า ในจำนวน 100 มีอยู่ 10

ก่อนอื่นสำหรับคนที่ไม่รู้ เปอร์เซ็นต์ (%) กับ ร้อยละ คือตัวเดียวกันต่างกันแค่ เปอร์เซ็นต์ (Percent) เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนร้อยละเป็นภาษาไทย

วิธีคิดเปอร์เซ็น

การคำนวณหาส่วนลดเปอร์เซ็นต์ (%)

โจทย์ : ซื้อครีมอาบน้ำราคาปกติ 320 บาท มีส่วนลด 20% ครีมอาบน้ำนี้จะลดเหลือเท่าไร

สูตร

ส่วนลด% x ราคาปกติ

100

ลองใช้สูตร

ส่วนลด 20 % = 20×320 

                         100

ลดลงไป = 64 บาท

ราคาที่ลดลงไป = 320 -96
=256 บาท

วิธีใช้สูตรใน Excel

  1. ตามตัวอย่างให้ไปที่ช่องส่วนลดที่ต้องการคำนวน พิมพ์สูตรเพื่อคำนวน ตัวอย่าง =C2-(C2*20/100)
  2. จากตัวอย่าง C2 คือเซลราคาปกติ ไว้ลบกับจำนวนที่ลดลงไป
  3. ในวงเล็บ C2 คือเซลราคาปกติ 20 คือเปอร์เซ็นของส่วนลด /100 คือหารด้วย 100

discount-price 01

  1. เมื่อพิมพ์สูตรเสร็จแล้วกด Enter โปรแกรมจะคำนวนจะได้ราคาที่ลดแล้ว

discount-price 02

  1. จากตัวอย่างของตารางหากต้องการให้บรรทัดคำนวนด้วย ให้คลิกที่ช่องที่คำนวนลากลงมาตามภาพด้านล่าง

discount-price 03

เป็นอันเสร็จการคำนวนหาส่วนลดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ทีมา : greedisgoods.com,support.office.com