วิธีเปลี่ยน Menu ให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นตามต้องการใน Gmail

สอนวิธีเปลี่ยน Menu ให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นตามต้องการ

หากหน้า Gmail ที่แสดงอยู่ไม่ใช่ภาษาที่ต้องการ วิธีการเปลี่ยนภาษาใน gmail ให้แสดงภาษาที่ต้องการมีดังนี้ค่ะ

  1. เข้าไปหน้า Gmail ของคุณจากนั้นมองหน้าฟันเฟืองที่อยู่ซ้ายมือแล้วคลิกเลือก “การตั้งค่า”

01 change-language-menu-gmail

  1. ที่แถบ “General” จะเห็นหัวข้อ “Language:” จากนั้นให้เปลี่ยน Gmail display language เป็น ภาษาไทย หรือถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆก็ทำได้เช่นกัน

01 change-language-menu-gmail

  1. เมื่อเลือกภาษาได้แล้วให้เลื่อนลงมาล่างสุดและคลิกที่ save changes เป็นเสร็จสิ้นค่ะ

01 change-language-menu-gmail
เมื่อเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆของ google เช่น youtube google calendar ภาษาที่เลือกไปแล้วก็จะไปเปลี่ยนเช่นกันค่ะ