สอนตั้งค่าปิด”Autofill”การกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติใน Google Chrome

เวลากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มต่างๆผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome เราจะเห็นฟังก์ชั่นหนึ่งเราคือ “Autofil” ตัวเก็บข้อมูลตอนต่างๆตอนกรอกแบบฟอร์ม เช่น ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ พวก username password เป็นต้น จะบันทึกข้อมูลจะสามารถใช้งานได้ครั้งถัดไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณไม่ชอบฟังก์ชั่นนี้ เราก็สามารถปิดการใช้งานนี้ได้วิธีปิดคือ

วิธีปิดใช้งานการกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ

เปิด Chrome ขึ้นมา คลิกไอคอนเมนู แล้วคลิก “Settings” หรือพิมพ์chrome://settings/  ลงใน address bar เพื่อไปที่นั่นโดยตรง

เลื่อนลงมาจนกว่าคุณจะเห็นส่วนป้อนอัตโนมัติ แล้วคลิก “address bar”

ยกเลิกการสลับสวิตช์ข้าง “Save and fill addresses”

วิธีลบข้อมูลกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ

หากต้องการลบที่อยู่ออกหลังจากปิดใช้งาน “Autofill” ป้อนอัตโนมัติ ด้วยตนเอง สามารถลบทุกอย่างที่จัดเก็บไว้ในการตั้งค่า ออกจากการตั้งค่าของ Chrome ได้วิธีต่อไปนี้

ให้กลับไปที่ส่วน “Addresses and More” หรือพิมพ์chrome://settings/addresses ลงใน address bar แล้วกด Enter

คลิกไอคอนเมนูถัดจากที่อยู่ที่บันทึกไว้ จากนั้นคลิก “Delete”

รายการจะถูกลบทันที โดยไม่มีการเตือน ตอนนี้ สามารถใช้คุณลักษณะ “Clear Browsing Data” เพื่อขูดข้อมูลเล็กน้อยที่ยังคงยึดติดกับเบราว์เซอร์ออกไป พิมพ์  chrome://settings ลงในแถบอเนกประสงค์แล้วกด Enter เมื่ออยู่ในแท็บการตั้งค่า ให้เลื่อนลงไปด้านล่างแล้วคลิก “Advanced”

เลื่อนลงมาอีกนิดจนกว่าคุณจะเห็น “Clear Browsing Data” คลิกที่มัน

เลื่อนไปจนกว่าจะเห็น “Autofill Form Data” และดูให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายถูกเพื่อลบ หากคุณต้องการเก็บทุกอย่างตามที่เป็นอยู่ เช่น รหัสผ่าน ประวัติการเข้าชม คุกกี้ ฯลฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือกช่องเหล่านั้น มิฉะนั้น ข้อมูลจะถูกลบออกเช่นกัน เมื่อคุณทำเครื่องหมายและยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายเสร็จแล้ว ให้คลิก “Clear Data”

ปฏิบัติตามคำแนะนำ และข้อมูลทั้งหมดจากรูปแบบใดๆ ที่บันทึกไว้ใน Google Chrome จะถูกลบออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ ครั้งต่อไปที่คุณต้องกรอกแบบฟอร์ม คุณจะต้องใช้หน่วยความจำกายภาพเพื่อเก็บชื่อและที่อยู่ของคุณ

ที่มา : https://www.howtogeek.com