สอนล็อค Folder โดยใช้โปรแกรมมากับ Window อย่าง Notepad

วิธีการล๊อก Folder ที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องการให้คนอื่นมาเปิดดูไฟล์ใน Folder ของเราโดยหากใครเปิดจะก็ขึ้นถามหา password ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows อย่าง Notepad ได้ด้วย ส่วนวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมาดูกันค่ะ

วิธีทำใน notepad

  1. ก่อนอื่นให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอ Desktop ก่อน แล้วเลือก New > Text Document

protect-folder-by-notepad

  1. Copy ชุดคำสั่งด้านล่างนี้ทั้งหมดไปวางใน Notepad ตรง your_password ให้ใส่รหัสผ่านที่เราต้องการใช้งาน

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== your_password goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

  1. ในตัวอย่างนี้เราใส่ Password เป็น 1234 จากนั้นให้ตั้งชื่อและ save ไฟล์เป็นนามสกุล .bat

protect-folder-by-notepad

  1. ก็จะได้ไฟล์ bat ตามภาพด้านล่างจากนั้นให้ทำการคลิกที่ไฟล์ bat จะทำการสร้างโฟลเดอร์ private ขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการซ่อนและคลิกที่ไฟล์ bat อีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ ถามว่า “Are you sure you want to lock the folder (Y/N)” ให้พิมพ์ Y เผื่อทำการ Lock

สร้างโฟลเดอร์ private protect-folder-by-notepad

  1. หากต้องการเปิดไฟล์ที่ซ่อนไว้ให้ทำการคลิกที่ไฟล์ bat หลังจากคลิกแล้วระบบจะถามว่า “Enter password to unlock folder” ให้ทำการใส่รหัสผ่านที่ได้ไว้แล้วกด Enter ที่คียบอร์ดไฟล์ bat ก็จะแสดง folder ที่เราทำการซ่อนไว้

คลิกที่ไฟล์ bat protect-folder-by-notepad