อัปโหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน Google Drive

อัปโหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน Google Drive

Google Drive นั้นเป็นบริการ Online Service ประเภท Cloud Technology ที่ให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูล ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ประเภทต่างๆ ลงไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จะต้องสมัคร Gmail ก่อน) โดย google ให้พื้นฟรี 15 gb หากต้องการพื้นที่เพิ่มก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกัน

ชนิดนามสกุลไฟล์ที่ Google Drive ยอมรับ

  • Documents: HTML, RTF, DOC, DOCX, ODT, PDF, TXT
  • Spreadsheets: CSV, HTML, ODS, PDF, XLS, TXT (only for a single sheet)
  • Presentations: PDF, PPTX, TXT
  • Drawings: PNG, JPEG, SVG, PDF

วิธีการอัพโหลดข้อมูลมี 2 วิธีด้วยกัน

1. วิธีอัพโหลดข้อมูลแบบไฟล์
2. วิธีอัพโหลดข้อมูลแบบโฟลเดอร์

วิธีอัพโหลดข้อมูลแบบไฟล์

  1. คลิกปุ่ม “ใหม่” เลือก อัพโหลดไฟล์

01 upload-file-to-google-drive

  1. คลิกปุ่ม “ใหม่” เลือก อัพโหลดไฟล์

02 upload-file-to-google-drive

  1. เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วจะปรากฏไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นไปอยู่ในส่วนของ My Drive

03 upload-file-to-google-drive

วิธีอัพโหลดข้อมูลแบบโฟลเดอร์

  1. คลิกปุ่ม New เลือก อัปโหลดโฟลเดอร์

04 upload-file-to-google-drive

  1. จากนั้นจะมีหน้าจอ Browse For Upload ให้เราเลือก โฟลเดอร์ที่ต้องการจะอัปโหลด เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม OK หรือจะลากโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด

05 upload-file-to-google-drive