เทคนิคการส่งอีเมล To.. Cc.. Bcc.. ที่ถูกต้องใน Gmail

โดยทั่วไปการส่งเมลจะใช้แค่ช่อง To.. ให้กรอกที่อยู่อีเมลผู้รับอย่างเดียว แต่หากต้องส่งเมลในเชิงธุรกิจก็ควรเรียนรู้วิธีใช้งานให้ถูกต้องก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารด้วยการส่งอีเมลมีความชัดเจน โดยเฉพาะที่อยู่ผู้รับอีเมลหลายคุณยังไม่เข้าใจการใช้งานเท่าไร

ทำความเข้าใจเรื่อง  To.. ,BCC.., CC..

ช่อง To..

หมายถึงผู้รับโดยตรง ผู้รับอีเมล์ทุกคนจะรู้ว่าคุณส่งไปหาอีเมล์ใครบ้าง

How-to-Email-Multiple-Recipients-Using-Cc-Bcc-and-more

จากภาพตัวอย่างข้างบนหากคุณส่งให้ a b และ c แล้ว เมื่อ a เปิดอ่าน a จะทราบว่าคุณส่งไปหา b และ c ด้วย เป็นวิธีการส่งเมลที่ไม่ทางการนักเช่นต้องการประกาศบอกกล่าวต่างๆหรือนัดเจอกันธรรมดา

ช่อง CC..

ย่อมากจาก Carbon Copy แปลเป็นไทยก็ คือ ส่งสำเนาถึง

How-to-Email-Multiple-Recipients-Using-Cc-Bcc-and-more 02

จากตัวอย่างคุณต้องการส่งอีเมลไปหา a  แต่ต้องการแจ้งให้ b รับทราบเนื้อหาในเมลด้วย โดยที่ b ไม่จำเป็นต้องตอบอีเมลนี้ CC เป็นทำสำเนาแจ้งไปเท่านั้น ก็ใช้กรณีที่คุณส่งอีเมลคุยกับลูกค้าอยู่ แต่ก็ CC หาหัวหน้าของคุณให้รับทราบด้วย

BCC..

Bcc ย่อมาจาก Blind Carbon Copy แปลเป็นไทยก็คือ ส่งสำเนาลับถึง

How-to-Email-Multiple-Recipients-Using-Cc-Bcc-and-more 03

จากตัวอย่างคุณต้องการส่งอีเมลไปหา a และต้องการให้ b ด้วย ถ้า a เปิดอ่านก็จะไม่รู้ว่าคุณส่งไปหา b เหมือนกับที่ b ก็จะไม่ทราบเช่นกันว่าคุณส่งไป a เช่น

เหมือนกับว่า คุณส่งให้ b  คนเดียวเท่านั้น ในกรณีนี้อาจจะใช้วิธีส่งหาลูกค้าหลายเจ้าพร้อมกัน ในข้อความอีเมลเดียวกันทางลูกค้าก็จะไม่ทราบว่าเราส่งหาลูกค้ารายใดบาง อย่างเช่นต้องการแจ้งเวลาทำการใหม่ของบริษัท หรือ ต้องการอวรพรในวันสำคัญต่างๆเป็นต้น