เทคนิคการใช้ฟังก์ชั่น bahttext แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือใน Ms Excel

การใช้ bathttext จะใช้ในกรณีพิมพ์เช็ค ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการมีสรุปตัวเลขเป็นตัวหนังสือในตอนท้าย

วิธีการใช้งาน

  1. เปิดตารางที่ต้องการแปลงเป็นตัวหนังสือ
  2. รวมราคาทั้งหมดให้เสร็จ
  3. จากตารางให้คลิกที่จำนวนทั้งหมดที่ต้องการแปลงจากตัวเลขเป็นตัวหนังสือคลิกที่ช่องว่างๆด้านล่าง พิมพ์ฟังก์ชั่น =BAHTTEXT(Number) ในวงเล็บให้ใส่เป็นชื่อเซลต้องการแปลง ในที่นี่คือ =BAHTTEXT(E11)

bathtext-select

เมื่อพิมพ์ฟังก์ชั่นเรียบร้อยแล้วตัว excel จะทำการแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือทันที หากลองเปลี่ยนจำนวนตัวเลขระบบจะคำนวนและเปลี่ยนตัวหนังสือให้อัตโนมัติ

excel bathtext-select