11 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คอมจอดํา แต่เครื่องติด

คอมจอดํา แต่เครื่องติด

อาการ คอมจอดำ แต่เครื่องติด เปิดคอมจอไม่ติดทำไง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและอาจเกิดจากหลายสาเหตุ การแก้ไขปัญหานี้อาจต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง นี่คือขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์จอดำ แต่เครื่องยังติดอยู่

ทำไมจอขึ้น No Signal ?

อาการที่ คอมจอดํา แต่เครื่องติด อยู่ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและอาจเกิดจากหลายสาเหตุ การแก้ไขปัญหานี้อาจต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้ สามารถช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะส่งคอมพิวเตอร์เข้าซ่อม

1. ตรวจสอบพลังงานและการทำงานของหน้าจอ

ตรวจสอบว่าหน้าจอได้รับพลังงานและทำงานปกติหรือไม่

 • ตรวจสอบไฟแสดงสถานะของหน้าจอ: ดูว่าไฟแสดงสถานะหน้าจอติดหรือไม่ หากไม่ติด อาจเป็นปัญหาที่หน้าจอหรือแหล่งจ่ายไฟของหน้าจอ
 • ทดสอบกับหน้าจออื่น: ลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับหน้าจออื่นเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากหน้าจอหรือไม่

2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของหน้าจอ

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และหน้าจอ

 • ตรวจสอบสายเคเบิล: ตรวจสอบว่าสายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และหน้าจอ (เช่น HDMI, VGA, DVI หรือ DisplayPort) แน่นหนาและไม่หลุด
 • ทดสอบกับสายเคเบิลอื่น: ลองเปลี่ยนสายเคเบิลเพื่อดูว่าสายเคเบิลเดิมอาจเสียหรือไม่
 • เปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตเชื่อมต่อหลายพอร์ต ลองเปลี่ยนไปใช้พอร์ตอื่น

3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดชั่วคราว เพียงแค่ รีสตาร์ทระบบ กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ดับ จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องใหม่

4. ตรวจสอบการทำงานของแรม (RAM)

แรมที่หลวมอาจทำให้คอมพิวเตอร์ไม่แสดงผล วิธีแก้ไขดังนี้

 • ถอดและใส่แรมใหม่: ถอดแรมออกจากสล็อตแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อย่างแน่นหนา
 • ทดสอบแรมทีละแถว: ถอดแรมออกทั้งหมดแล้วใส่กลับเข้าไปทีละแถวเพื่อหาว่าแถวไหนมีปัญหา

5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟที่ไม่เสถียรอาจทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงผลได้

 • ทดสอบแหล่งจ่ายไฟ: ใช้เครื่องมือทดสอบแหล่งจ่ายไฟเพื่อดูว่าแหล่งจ่ายไฟมีปัญหาหรือไม่
 • เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ: ลองเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่เพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่

6. ตรวจสอบการ์ดจอ (Graphics Card)

การ์ดจอที่มีปัญหาหรือหลวมอาจเป็นสาเหตุของหน้าจอดำ

 • ถอดการ์ดจอและใส่ใหม่: ถอดการ์ดจอออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ให้แน่นหนา
 • ทดสอบการ์ดจอตัวอื่น: ลองใช้การ์ดจอตัวอื่นเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากการ์ดจอหรือไม่

7. รีเซ็ต BIOS/UEFI

การตั้งค่าใน BIOS/UEFI อาจทำให้เกิดปัญหาจอดำ

 • เข้าถึง BIOS/UEFI: ในขณะเปิดเครื่อง กดปุ่มที่ระบุ (เช่น F2, DEL, ESC) เพื่อเข้าสู่ BIOS/UEFI
 • รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น: เลือกตัวเลือกรีเซ็ต BIOS/UEFI เป็นค่าเริ่มต้น (default settings) แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ทเครื่อง

8. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด

อุปกรณ์ต่อพ่วงอาจทำให้เกิดปัญหาจอดำ ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด: ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ เช่น แฟลชไดรฟ์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ USB อื่น ๆ แล้วลองเปิดเครื่องใหม่

Power Settings

9. อัปเดตไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการ

ไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัยอาจทำให้เกิดปัญหา

 • อัปเดตไดรเวอร์: เข้าถึง Device Manager และตรวจสอบว่าไดรเวอร์ของการ์ดจอและอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่
 • อัปเดตระบบปฏิบัติการ: ตรวจสอบและติดตั้งการอัปเดตระบบปฏิบัติการล่าสุด

10. บูตในโหมดปลอดภัย (Safe Mode)

โหมดปลอดภัยช่วยให้สามารถบูตคอมพิวเตอร์ด้วยการโหลดเฉพาะไดรเวอร์ที่จำเป็นเท่านั้น

 • บูตในโหมดปลอดภัย: ในขณะเปิดเครื่อง กดปุ่ม F8 (หรือ Shift+F8 บนบางระบบ) เพื่อเข้าสู่เมนูบูต เลือก “Safe Mode” แล้วดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่

11. ตรวจสอบเสียงบี๊บ (POST Beep Codes)

เมื่อเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์มักจะส่งเสียงบี๊บเพื่อบอกสถานะการทำงาน หากมีเสียงบี๊บแปลกๆ อาจหมายถึงปัญหาฮาร์ดแวร์

นับจำนวนเสียงบี๊บ: นับจำนวนและรูปแบบของเสียงบี๊บ และตรวจสอบคู่มือเมนบอร์ดหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อหาความหมายของเสียงบี๊บนั้นๆ

บทสรุป

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่จอดำ แต่เครื่องติดอาจต้องใช้วิธีการหลากหลายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง การตรวจสอบการเชื่อมต่อของหน้าจอ, การทำงานของหน้าจอ, การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์, เสียงบี๊บ, การทำงานของแรม, การ์ดจอ, BIOS/UEFI, การบูตในโหมดปลอดภัย, การอัปเดตไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการ, แหล่งจ่ายไฟ และการถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นขั้นตอนที่สามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหานี้ได้

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะส่งคอมพิวเตอร์เข้าซ่อม หากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วปัญหายังคงอยู่ อาจต้องพิจารณาส่งคอมพิวเตอร์ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป