สอนวิธีการซ่อนสไลด์ใน Google Slides ทำอย่างไร ดูได้ที่นี่

หากต้องการซ่อนสไลด์ ให้เลือกสไลด์และในแถบเมนูของ Google Slides ให้ choose Slide > Skip Slide เลิกซ่อนสไลด์โดยเลือกสไลด์ที่ซ่อนอยู่ คลิกขวาที่สไลด์ แล้วเลือก “Unhide Slide” นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้พิมพ์สไลด์ที่ซ่อนอยู่ได้ โดยแก้ไขการตั้งค่าการพิมพ์ของงานนำเสนอ

Google slides คือ โปรแกรมการนำเสนองานและเป็นเครื่องมือแก้ไขงานที่อยู่ใน Google drive โดย Google ให้บริการฟรี โดยในบทความนี้จะสอนวิธีการซ่อนสไลด์ใน Google Slides ทำยังไง

ในขณะที่กำลังพรีเซนนำเสนองาน หากเราต้องการป้องกันไม่ให้บางสไลด์แสดงขึ้น แทนที่เราจะลบออก Google slides สามารถซ่อนสไลด์นั้นได้ เราจะสอนวิธีการซ่อน

เมื่อเราซ่อนสไลด์ สไลด์นั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเสนอของคุณต่อไป Google สไลด์จะไม่แสดงเมื่อคุณนำเสนองาน คุณยังสามารถเลือกที่จะข้ามสไลด์ที่ซ่อนอยู่เมื่อคุณพิมพ์งานนำเสนอ

คุณสามารถซ่อนหลายสไลด์พร้อมกันได้หากต้องการ หลังจากนั้น คุณสามารถเลิกซ่อนสไลด์ของคุณด้วยการคลิกง่ายๆ ไม่กี่คลิก ดังที่เราจะอธิบายด้านล่าง

ซ่อนสไลด์เดียวหรือหลายสไลด์ใน Google Slides

หากต้องการเริ่มซ่อนสไลด์ ให้เปิดงานนำเสนอของคุณใน Google สไลด์

1.ในแถบด้านข้างซ้ายของงานนำเสนอ (หรือที่เรียกว่าแถบฟิล์ม) ให้เลือกสไลด์ที่จะซ่อน หากต้องการเลือกหลายสไลด์ ก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่เราเลือกหลายไฟล์ กด Ctrl (Windows, Linux, Chromebook) หรือ Command (Mac) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วเลือกสไลด์

2.หลังจากเลือกสไลด์แล้ว จากแถบเมนูของ Google Slides ให้เลือก สไลด์ > ข้ามสไลด์ หรือคลิกขวาที่สไลด์ที่เลือกแล้วเลือก “ข้ามสไลด์” จากเมนู

3.ในภาพขนาดย่อของสไลด์ที่ซ่อนอยู่ในแถบด้านข้างซ้าย คุณจะเห็นไอคอนเส้นขวางตา นี่แสดงว่าสไลด์ของคุณถูกซ่อนเรียบร้อยแล้ว

 

4.เมื่อคุณนำเสนอสไลด์โชว์ คุณจะพบว่าสไลด์ที่ซ่อนอยู่ไม่ปรากฏขึ้น ในภายหลัง หากคุณต้องการเลิกซ่อนสไลด์ ให้เลือกสไลด์ที่ซ่อนอยู่ในแถบด้านข้างทางซ้าย แล้วเลือก สไลด์ > เลิกข้ามสไลด์ ในแถบเมนู หรือคลิกขวาที่สไลด์ที่ซ่อนอยู่แล้วเลือก “ยกเลิกการข้ามสไลด์” ในเมนู

พิมพ์งานนำเสนอโดยไม่ต้องซ่อนสไลด์

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณพิมพ์งานนำเสนอ Google สไลด์จะรวมสไลด์ที่ซ่อนไว้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ทำเช่นนั้น ให้กำหนดค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้

1.ขณะที่งานนำเสนอของคุณเปิดอยู่ จากแถบเมนูของ Google Slides ให้เลือก ไฟล์ > ตัวอย่างก่อนพิมพ์

2.ในหน้าถัดไป ที่ด้านบน ให้เลือก “รวมสไลด์ที่ข้าม” เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นการคลิกจะเป็นการปิดใช้งานตัวเลือกนี้ โดยไม่รวมสไลด์ที่ซ่อนอยู่ไม่ให้ถูกพิมพ์

3.หากต้องการพิมพ์งานนำเสนอของคุณ ในแถบเครื่องมือด้านบน ให้คลิก “พิมพ์” ที่ด้านขวาสุด

ใช้กล่องโต้ตอบการพิมพ์ของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อพิมพ์งานนำเสนอตามที่คุณต้องการ และนั่นคือวิธีที่คุณไม่อนุญาตให้บางสไลด์ปรากฏในสไลด์โชว์ของ Google Slides! ในระหว่างนี้ เรียนรู้คุณลักษณะอื่นๆ ของ Google Slides ที่เป็นประโยชน์

ที่มา : https://www.howtogeek.com