สอนเทคนิค วิธีล็อคไฟล์ excel ไม่ให้แก้ไข ต้องใส่รหัสผ่านก่อนเปิด

วิธีล็อคไฟล์ excel ไม่ให้แก้ไข

เอกสารสำคัญและเป็นความลับใน Microsoft Word หรือ Excel ของเราอาจมีข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัว หรือสูตรลับ การสูญหายหรือถูกขโมยอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อมูลค่าทางธุรกิจได้ บทความนี้สอน วิธีล็อคไฟล์ Excel ไม่ให้แก้ไข ช่วยให้คุณปกป้องเอกสารลับ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

วิธีล็อคไฟล์เอกสารใน Microsoft Word ต้องใส่รหัสผ่านก่อนเปิด

การตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดเอกสาร เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันเอกสาร Word ของเราด้วยรหัสผ่าน เริ่มแรก เปิดเอกสารที่ต้องการล็อคใน Microsoft Word จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

 1. คลิกที่แท็บ “File” ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
 2. เลือก “Info” จากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกที่ “Protect Document” แล้วเลือก “Encrypt with Password”

รูปภาพแสดง : เข้าถึง Encrypt with Password

ขั้นตอนที่ 2

 1. ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการในช่อง “Encrypt Document” แล้วคลิก “OK”
 2. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิก “OK”

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ไฟล์เอกสาร Ms word ของเราจะถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน ผู้ใช้งานไฟล์นี้จะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเปิดเอกสาร

รูปภาพแสดง : เข้าถึง Encrypt with Password

วิธีล็อคไฟล์ Excel ไม่ให้แก้ไข ต้องใส่รหัสผ่านก่อนเปิด

เช่นเดียวกับใน Word เราสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดหรือการแก้ไขสเปรดชีต Excel ของเราได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

 1. คลิกที่แท็บ “File” ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
 2. เลือก “Info” จากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกที่ “Protect Workbook” แล้วเลือก “Encrypt with Password”

รูปภาพแสดง : เข้าถึง Encrypt with Password

ขั้นตอนที่ 2

 1. ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการในช่อง “Encrypt Workbook” แล้วคลิก “OK”
 2. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งแล้วคลิก “OK”

เมื่อทำตามขั้นตอนนี้ ผู้ใช้งานไฟล์นี้จะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ Excel

รูปภาพแสดง : เข้าถึง Encrypt with Password

วิธียกเลิกล๊อกไฟล์ถามรหัสผ่านก่อนเปิด ในไฟล์ Word หรือ Excel

หากต้องการลบรหัสผ่านที่ตั้งไว้ในไฟล์ Word หรือ Excel สามารถทำได้ดังนี้

สำหรับไฟล์ Word

 • ไปที่เมนู File > Info
 • ภายใต้หัวข้อ “Protect Document” คลิก “Protect Document”
 • เลือก “Encrypt with Password”
 • ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ลบรหัสผ่านที่แสดงอยู่ออก จนเป็นช่องว่าง
 • คลิก “OK” เพื่อยืนยัน

สำหรับไฟล์ Excel

 • ไปที่เมนู File > Info
 • ภายใต้หัวข้อ “Protect Workbook” คลิก “Protect Workbook”
 • เลือก “Encrypt with Password”
 • ในกล่องโต้ตอบ ให้ลบรหัสผ่านที่แสดงอยู่ออกจนเป็นช่องว่าง
 • คลิก “OK”

จากนั้นบันทึกไฟล์และปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง เมื่อเปิดไฟล์ในครั้งถัดไป ระบบจะไม่ถามให้ใส่รหัสผ่านอีกต่อไป เพราะเราได้ลบรหัสผ่านที่ตั้งไว้ป้องกันไฟล์ออกแล้ว

การลบรหัสผ่านนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณไม่ต้องการใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านอีกต่อไป หรือในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหลังจากนี้ใครก็สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ได้

บทสรุป

ด้วยการใช้เทคนิคล็อคไฟล์ Excel และ Word ไม่ให้แก้ไข ที่เราได่สอนในบทความนี้ สามารถป้องกันเอกสารลับของเรา รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือถูกขโมย แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และจดรหัสผ่านให้ดี เนื่องจากหากลืมรหัส เราอาจไม่สามารถเปิดเอกสารของตนเองได้

ที่มา : https://www.pcmag.com/