สอนวิธีโชว์นามสกุลไฟล์ (File Extensions) Windows 11/10

หากเราอยากรู้ประเภทของไฟล์ใน Windows 11/10 ในค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการนั้นไม่ได้แสดงนามสกุลไฟล์ให้เราได้เห็น ดังนั้นในบทความนี้จะสอนวิธีโชว์นามสกุลไฟล์ (File Extensions) Windows 11/10 กันค่ะ

แสดงนามสกุลไฟล์ใน Windows 11 และ 10

ตามที่คุณอาจเห็นด้วย การไม่สามารถดูนามสกุลไฟล์เป็นความคิดที่ไม่ดีจากมุมมองด้านความปลอดภัย เนื่องจากคุณอาจถูกหลอกให้เปิดไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถรู้ได้ว่าไฟล์ชื่อ “document01” เป็นไฟล์เอกสารที่ถูกต้อง (.doc) หรือไฟล์ปฏิบัติการที่เป็นอันตราย (.exe) โดยไม่ดูที่ส่วนเสริมที่ซ่อนอยู่

ในทำนองเดียวกัน ไฟล์อาจดูเหมือนไฟล์ PDF ของแท้ที่มีไอคอน PDF แต่จริงๆ แล้วอาจกลายเป็นไฟล์ปฏิบัติการที่เป็นอันตรายที่มีนามสกุล .exe

ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อแสดงนามสกุลไฟล์ และลดโอกาสในการเปิดไฟล์ปฏิบัติการที่เป็นอันตรายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. แสดงนามสกุลไฟล์โดยใช้ File Explorer

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณแสดงนามสกุลไฟล์คือการปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อซ่อนนามสกุลไฟล์โดยใช้ File Explorer

1. เปิด File Explorer บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. หากคุณใช้ Windows 11 ให้คลิกที่ไอคอน 3 จุดในเมนูด้านบนแล้วเลือกตัวเลือก

A title

Image Box text

หากคุณใช้ Windows 10 ให้คลิกที่แท็บไฟล์แล้วเลือกเปลี่ยนโฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหาในเมนูที่ปรากฏขึ้น

A title

Image Box text

3. บนหน้าจอ Folder Options ให้เปลี่ยนไปที่แท็บ View และยกเลิกการเลือกช่อง Hide File Extensions forknown file types

A title

Image Box text

4. คลิกที่ ใช้ และ ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากนี้ คุณจะพบไฟล์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณที่แสดงอย่างชัดเจนพร้อมนามสกุลไฟล์แบบเต็ม

2. แสดงนามสกุลไฟล์โดยใช้แผงควบคุม

หากคุณต้องการใช้ Windows Control Panel คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณแสดงนามสกุลไฟล์

1. พิมพ์ Control Panel ในแถบค้นหาและคลิกที่ Control Panel App ในผลการค้นหา

A title

Image Box text

2. บนหน้าจอแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองประเภท และคลิกที่ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล

A title

Image Box text

3. ในหน้าจอถัดไป คลิกที่ตัวเลือก File Explorer

A title

Image Box text

4. ในหน้าจอ File Explorer Options เลือกแท็บ View และยกเลิกการเลือก Hide Extensions for Known File Types

A title

Image Box text

5. คลิกที่ ใช้ และ ตกลง เพื่อปิดหน้าจอนี้

ทีมา : https://support.microsoft.com/