สอนวิธีล็อคไฟล์ Excel และ Word ไม่ให้แก้ไข ให้ Read Only อย่างเดียว

ล็อคไฟล์ excel และ word ไม่ให้แก้ไข

โหมดอ่านอย่างเดียว (Read Only) ใน Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ช่วยให้ผู้รับเอกสารสามารถอ่านเอกสารของเราได้ โดยไม่ต้องห่วงว่าเผลอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้ตั้งใจ เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ผู้อ่านรับทราบข้อมูลเท่านั้น ในบทความจะสอนวิธีตั้งค่าการ ล็อคไฟล์ excel และ word ไม่ให้แก้ไข กันค่ะ

วิธีล็อคไฟล์ Excel ให้ Read Only ไม่ให้แก้ไข

การล็อคไฟล์ Excel ให้เป็นแบบ Read Only เป็นวิธีการป้องกันการแก้ไขข้อมูลภายในไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต วิธีล็อกไฟล์เริ่มแรก เปิดไฟล์ Excel ที่ต้องการล็อคก่อนจากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีที่ 1 ล็อคไฟล์ Excel ให้ อ่านอย่างเดียว (Read Only) ตอน Save As

 1. ไปที่ “File” (ไฟล์) ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง Excel
 2. เลือก “Save As” (บันทึกเป็น)
 3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์
 4. ในหน้าต่าง “Save As” (บันทึกเป็น) คลิกที่ “Tools” (เครื่องมือ) ที่อยู่ด้านล่างขวา
 5. เลือก “General Options” (ตัวเลือกทั่วไป)
วิธีล็อคไฟล์ Excel ให้ Read Only ไม่ให้แก้ไข

รูปภาพแสดง : วิธีล็อคไฟล์ Excel ให้ Read Only ไม่ให้แก้ไข

 1. ในหน้าต่าง “General Options” (ตัวเลือกทั่วไป) ให้ทำเครื่องหมายที่ “Read-only recommended” (แนะนำให้ใช้แบบอ่านอย่างเดียว)
 2. คลิก “OK” แล้วบันทึกไฟล์ตามปกติ
ทำเครื่องหมายที่ “Read-only recommended” ล็อคไฟล์ excel และ word ไม่ให้แก้ไข

รูปภาพแสดง : ทำเครื่องหมายที่ “Read-only recommended”

วิธีที่ 2 ล็อคไฟล์ Excel ให้ อ่านอย่างเดียว (Read Only) ในหน้า Info Option

 1. เปิดไฟล์ Excel ที่ต้องการตั้งค่า
 2. ไปที่แท็บ File > Info
 3. คลิก “Protect Workbook”
 4. จะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพ ให้เลือกตัวเลือก “Always Open Read-Only”
 5. คลิก “OK” เพื่อยืนยัน
 6. บันทึกไฟล์และปิดไฟล์
ล็อคไฟล์ Excel ให้ อ่านอย่างเดียว (Read Only) ในหน้า Info Option

รูปภาพแสดง : ล็อคไฟล์ Excel ให้ อ่านอย่างเดียว (Read Only) ในหน้า Info Option

จากนั้นคลิก “OK” เพื่อยืนยัน โปรแกรมบันทึกไฟล์เป็น Read-Only สังเกตุจากไฟล์งานของเราจะเห็นว่าไฟล์เราได้รับการ Read-Only แล้วตามภาพ

ไฟล์งานบันทึกไฟล์เป็น Read-Only ล็อคไฟล์ excel และ word ไม่ให้แก้ไข

รูปภาพแสดง : โปรแกรมบันทึกไฟล์เป็น Read-Only

4 ประโยชน์ของการใช้โหมดอ่านอย่างเดีย (Read-only)

การใช้โหมดอ่านอย่างเดียว (Read-only) ในไฟล์เอกสาร เช่น Word หรือ Excel มีประโยชน์หลายประการ:

1.ป้องกันการแก้ไขจากผู้ใช้หลายคน

เมื่อแชร์เอกสารให้ผู้อื่นอ่าน โหมดอ่านอย่างเดียวจะช่วยป้องกันการแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการที่หลายคนแก้ไขเอกสารพร้อมกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังอ่านเนื้อหาชุดเดียวกัน

2.ปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญสูง

เอกสารบางประเภท เช่น สัญญา นโยบาย หรือข้อมูลที่เป็นความลับ การเก็บไว้ในโหมดอ่านอย่างเดียวจะช่วยป้องกันการแก้ไขที่อาจทำให้ข้อมูลเหล่านี้เสียหายหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรง

3.ช่วยในกระบวนการตรวจสอบ

ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การใช้โหมดอ่านอย่างเดียวสามารถป้องกันการแก้ไขเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและมั่นใจได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาระหว่างการตรวจสอบ

4.ลดความผิดพลาดและความสับสน

การแก้ไขเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่ความผิดพลาดหรือความสับสน เช่น การสูญหายของข้อมูล การแก้ไขซ้ำซ้อน หรือการแก้ไขข้อมูลผิดพลาด โดยการเก็บเอกสารไว้ในโหมดอ่านอย่างเดียว คุณสามารถลดความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้ได้

บทสรุป

การใช้โหมดอ่านอย่างเดียวจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความถูกต้องและความปลอดภัยของเอกสาร รวมถึงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาต

ที่มา : https://www.pcmag.com/