ดำเนินการตรวจสอบระบบ Network และทำ Cables management

ดำเนินการตรวจสอบระบบ Network และทำ Cables management