Simple Allow Copy ปลดล็อคเว็บไซต์ที่ไม่สามารถคลิกขวา Copy ได้

เคยกันใหมที่เจอเว็บไซต์บทความหรือข้อความน่าสนใจแล้วตัวเว็บโดนป้องกันไว้ ในบทความนี้จะแนะนำ Extension ของ Google Chrome  ที่ชื่อว่า Simple Allow Copy ตัวส่วนขยายนี้สามารถปลดล๊อกเว็บป้องการคัดลอกข้อมูลด้วยการคลิกวขวาไม่ได้ หรือ Ctrl+C จากคียบอร์ด

วิธีดาวโหลด

  1. สามารถเข้าไปดาวโหลดที่นี่ Simple Allow Copy
  2. ทำการติดตั้ง
  3. เมื่อติดตั้งเสร็จตัวส่วนขยายจะอยู่ตรงข้างขวามือของ Address bar

วิธีใช้งาน

  1. เข้าเว็บที่ต้องการสังเกตุจากไอคอนของsimple Allow Copy จะเป็นสีเทา แสดงว่าตัวโปรแกรมยังไม่ได้ทำงานเวลาเอาเม้าส์ไป hightlight ข้อความ หรือ คลิกขวาจะทำไม่ได้

simple-Allow-Copy

  1. ให้ทำการคลิกที่ไอคอนของ simple Allow Copy เมื่อคลิกแล้วจะเห็นเป็นสี จากนั้นลองเอาเม้าไป hightlight ข้อความหรือคลิกขวา จะเห็นว่าตอนนี้สามารถ copy ได้แล้ว

hightlight simple-Allow-Copy