Tag Archives: ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร รู้ไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เราถูกโจมตี

ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัส (Virus) ในความหมายโดยทั่วไปก็คือ เชื้อโรคที่ทำลายสุขภาพของมนุษย์ แต่สำหรับ “ไวรัสคอมพิวเตอร์” นั้นหมายถึง โปรแกรมที่มีผู้เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ร้าย เช่น โจมตีหรือขัดขวางการทำงานของหน่วยความจำทำให้เปิดแฟ้มข้อมูลในฮาร์ดดิสไม่ได้, ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็นต้น