Tag Archives: Excel

เริ่มบรรทัดใหม่ในช่องเดิม Ms Excel

เริ่มบรรทัดใหม่ในช่องเดิม Ms Excel มันยาวเกินไปในแต่ละช่องทำให้ดูลำบาก วันนี้จะสอนวิธีขึ้นบรรทัดใหม่ใน Ms Excel ค่ะ Microsoft Excel ถ้าหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่และให้อยู่ในช่องเดียวกันทำได้โดยการ กดปุ่ม Alt+Enter โดยกดปุ่ม Alt พร้อมกับ Enter โดยให้กดทุกครั้งที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในช่องนั้นๆค่ะ