Tag Archives: Lazada

Alibaba ทุ่ม 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อกิจการ Lazada

อาลีบาบา e-commecre ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ยุโรปและสหรัฐ อาลีบาบาได้ประกาศ ซื้อ Lazada มูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย Lazada นั้นเป็นอีคอมเมิร์ซที่กำลังขยายฐานการเติบโตในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานใหญ่อยู่สิงคโปร์ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Rocket Internet บริษัทลงทุนด้านอินเตอร์เน็ตของเยอรมัน ขายสินค้าหลากหลาย มีลูกค้าทั้งใน ในสิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทยและเวียดนาม ถึงเป็นการซื้อดิลทีน่าสนใจครั้งสำคัญของ อาลีบาบาเลยทีเดียว เคดิต : https://www.techinasia.com/alibaba-buys-controlling-stake-lazada