7 ข้อสังเกตว่า ส่วนขยายเบราว์เซอร์ อาจจะเป็นอันตราย กับข้อมูลส่วนตัว

ส่วนขยาย (หรือ “เครื่องมือเสริม”) ในเบราวเซอร์มีทัศนคติและส่วนได้เสียของการใช้งานเช่นเดียวกับและซอฟต์แวร์หรือบริการอื่น ๆ ที่มีข้อได้เสียเสมอ แต่ไม่ใช่ทุกส่วนขยายที่เป็นฝันร้ายหรือเป็นอันตราย

อันตรายจากส่วนขยาย

ส่วนขยายเบราว์เซอร์สมัยใหม่ เช่นเดียวกับแอปสำหรับ Android และ iPhone สร้างขึ้นจากโมเดลสิทธิ์ พวกเขาควรจะขอสิทธิ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติที่สัญญาไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Keepa จะเพิ่มกราฟประวัติราคาและปุ่มเพิ่มเติมในหน้าผลิตภัณฑ์ของ Amazon

ดังนั้นจึงขอเฉพาะการเข้าถึงหน้าใน Amazon และเว็บไซต์ของส่วนขยายเองเท่านั้น มันจะไม่สามารถดูข้อมูลของคุณบน YouTube, เว็บไซต์ธนาคาร, Wikipedia หรือสิ่งอื่นใด

ข้อสังเกตเรื่องส่วนขยายในเบราวเซอร์

A title

Image Box text

ประสิทธิภาพระบบ

บางส่วนขยายอาจกินทรัพยากรของระบบมากเกินไปและทำให้เบราวเซอร์ช้าลง นี้อาจเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่มีคอมพิวเตอร์ที่แรงงานไม่เพียงพอหรือใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ.

ความปลอดภัย

ส่วนขยายที่ไม่ถูกพัฒนาหรือจัดการอย่างรอบคอบอาจมีช่องโหว่ที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวหรือระบบคอมพิวเตอร์. จึงสำคัญที่จะเลือกส่วนขยายจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและรักษาอย่างสมบูรณ์.

ความสอดคล้องกับเบราวเซอร์

บางส่วนขยายอาจไม่สอดคล้องกับรุ่นของเบราวเซอร์ที่คุณใช้ ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานหรือเสียงในการทำงาน.

ความเข้าใจและการใช้งาน

บางส่วนขยายอาจมีอินเตอร์เตซที่ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคย ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ.

การติดตาม

บางส่วนขยายอาจมีความสามารถในการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางโฆษณาหรือการเก็บข้อมูลส่วนตัว.

ข้อผิดพลาด

บางส่วนขยายอาจทำให้เบราวเซอร์มีข้อผิดพลาดหรือค้างติดได้.

การช่วยเสริมสร้าง

แม้ว่าส่วนขยายจะมีข้อเสียหลายประการ มีส่วนขยายที่สามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสะดวกสบายของการใช้งานเบราวเซอร์ เช่น ส่วนขยายเนื้อหาบล็อกโฆษณาหรือส่วนขยายที่ช่วยในการจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย.

สรุป

คำว่า “ฝันร้าย” หรือ “อันตราย” มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและส่วนขยายที่เลือก การเลือกใช้ส่วนขยายควรพิจารณาความสำคัญของความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นส่วนใหญ่ และควรตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนการติดตั้งในเบราวเซอร์ของคุณ และอัปเดตเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบของคุณเสมอไป

ที่มา : https://www.howtogeek.com/