YouTube จะใช้ระบบการกลั่นกรองเนื้อหาอัตโนมัติ (AI) ในช่วงการระบาดของ COVID-19

จากการระบาดของไวรัสโคโรน่า อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบน้อยสุดนั้นก็เพราะสามารถทำงานที่บ้านได้ (work from home) ถึงอย่างนั้น Google ก็ยังประกาศว่า Youtube จะต้องพึ่งพาระบบการกลั่นกรองเนื้อหาอัตโนมัติอย่างมากจนกว่า COVID-19 จะคลี่คลาย โดย Google อ้างว่าเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ตรวจสอบด้วยคนมีน้อยกว่าที่ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพึ่งพาการกลั่นกรองด้วย AI

น่าแปลกที่ Google ยอมรับว่านี่จะนำไปสู่การลบวิดีโอที่ไม่เป็นธรรมมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “วิดีโอเพิ่มเติมจะถูกลบออกกว่าปกติในช่วงเวลานี้รวมถึงเนื้อหาที่ไม่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนของเรา” YouTube ระบุอย่างตรงไปตรงมาอีกว่า “เรารู้ว่าสิ่งนี้จะยากสำหรับคุณทุกคน”

แต่มันไม่ชัดเจนว่าทำไม YouTube ไม่มีพนักงานที่สามารถตรวจสอบเนื้อหาจากที่บ้านได้ บางทีอาจเป็นเพราะเครื่องมือการกลั่นกรองของแพลตฟอร์มนั้น จำเป็นต้องทำงานในหน่วยงานเท่านั้นก็เพื่อความปลอดภัย ดังนั้นในระหว่างนี้อาจจะเป็นความโชคร้ายของเหล่า youtuber จนกว่าจะการมีตรวจสอบโดยมนุษย์ได้อีกครั้ง

ที่มา : techspot.com