10 ปุ่มลัด คีย์บอร์ด (keyboard shortcuts) ที่ทุกคนควรรู้

ปุ่มลัด คีย์บอร์ด

การใช้การคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการทำงานเดิมๆ เช่นการคัดลอก การวาง หรือสั่งพิมพ์เอกสาร โดยปกติเราใช้เมาส์ในการสั่งงานซึ่งอาจจะทำงานได้ล่าช้า ในการใช้ ปุ่มลัด คีย์บอร์ด จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วกว่าการที่จะใช้เม้าส์ที่ใช้กันโดยทั่วไป

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการคัดลอกข้อความก็ไฮไลท์ที่ความที่เราจะต้องการคัดลอก และกด Ctrl + C แทนที่จะใช้เม้าส์คลิกเลือกคัดลอก จะประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก วันนี้ไอทีดิจิตจะแนะนำ 10 ปุ่มลัดที่ทุกคนควรจำและนำไปใช้กัน

1. Ctrl + C หรือ Ctrl + Insert

คัดลอกข้อความหรือ item ที่เลือก ถ้าเราต้องการคัดลอกให้ไฮไลท์ที่เราจะต้องการคัดลอก และกด Ctrl + C  หรือ Ctrl + Insert หรือถ้าเราต้องการตัดข้อความหรือ item ที่เลือกไว้ให้กด Ctrl + X.

2. Ctrl + V หรือ Shift + Insert

วางข้อความ หรือ itemที่เลือกจากการกดปุ่ม Ctrl + C เมื่อเราใช้คัดลอกข้อมูลหรือitemที่เลือกไว้แล้วก็Ctrl + V หรือ Shift + Insert เพื่อวางข้อความนั้น

3. Ctrl + Z และ Ctrl + Y

Ctrl + Z มีหน้าที่ย้อนกลับ (Undo) ยกตัวอย่างเช่น ข้อความที่เราลบ หรือ แก้ไขไปแล้วให้เรากด Ctrl + Zเพื่อย้อนกลับเราจะได้ข้อความเดิมก่อนลบหรือแก้ไข และ Ctrl + Y มีหน้าที่คืนค่าล่าสุด (Redo)

4. Ctrl + F

ใช้ในการเปิดคำค้นหาในโปรแกรม รวมไปถึง Internet browserใช้ค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการในหน้าเพจนั้นๆ

5. Alt + Tab หรือ Ctrl + Tab

การใช้คีย์ลัดสลับหน้าจอระหว่างโปรแกรมอย่างเร็วโดยไม่ต้องใช้เม้าส์

Tip :

  • กด Ctrl + Tab เพื่อสลับ tabในโปรแกรม เช่น กดสลับtab ใน chrome, firefox เป็นต้น
  • เพิ่ม Shift key ในการใช้คีย์ลัด Alt + Tab or Ctrl + Tab เพื่อกดถอยหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าเรากด Alt + Tab เพื่อสลับโปรแกรม จะเลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆและถ้าเพื่ม Alt + Shift + Tab ก็จะถอยเลื่อนถอยหลังมา
  • สำหรับวินโดวส์ 7 ขึ้นไป ให้กดปุ่มวินโดวส์และ Tab พร้อมกัน จะเป็นการสลับจอโชว์แบบเต็มจอ

6. Ctrl + Back space และ Ctrl + Left or Right arrow

กด Ctrl + Backspace ลบข้อความทั้งคำ ส่วน Ctrl + ลูกศรซ้าย or Right arrow เป็นการไฮไลท์ข้อความและลากติดต่อกัน

7. Ctrl + S

เวลาทำงานเอกสารหรือfileอื่นๆ เกื่อบทุกโปรแกรมมักจะกด Ctrl + S เพื่อบันทึกงาน เป็นคีย์ลัดที่ใช้งานบ่อยมาก

8. Ctrl + Home หรือ Ctrl + End

เลื่อนเคอเซอร์กระพริบไปบนสุดหรือท้ายสุดของหน้ารายงาน

9. Ctrl + P

เป็นการเปิดตัวอย่างก่อนสั่งพิมพ์ในหน้านั้นๆหรือหน้าเอกสารที่ทำอยู่

10.Page Up, Space bar, และ Page Down

กดปุ่ม Page Up เป็นการเลื่อนหน้าจอขึ้น หรือ จะใช้แทบยาว Space Bar + Shift แทนได้ และ Page Down เป็นการเลื่อนเพจลง หรือจะใช้แทบยาว Space Bar แทนปุ่ม Page down ได้เช่นกัน

แนะนำเพิ่มเติม

นอกคีย์ลัดข้างบนนี้แล้วอยากแนะนำคีย์อื่นๆที่หน้าสนใจและเป็นประโยชน์

Ctrl + O

คำสั่งให้เปิด dialog box และเลือก item(รูปภาพ,ไฟล์เอกสาร,ไฟล์โปรเจก)ที่ต้องการใข้ เช่นเราอยากจะวางรูปภาพใน Ms.word กด Ctrl + O ก็แสดงหน้าต่าง popup ขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์งานหรือรูปภาพ เป็นต้น

F2

เมื่อไฮไลท์หรือเลือกไฟล์แล้ว กด F2 เพื่อแก้ไข เปลี่ยนชื่อไฟล์

ที่มา : https://www.computerhope.com