สอนวิธีจัดข้อความอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษในไฟล์ Microsoft Word

ในการทำหน้าปกรายงานแบบง่ายๆ ส่วนใหญ่ก็จัดตัวอักษรให้อยู่ตรงกลาง ซึ่งการจัดข้อความ”ในแนวนอน”บนหน้ากระดาษนั้นเป็นเรื่องง่าย แล้วในแนวตั้งหละ? จะต้องตั้งค่าแบบไหน ในบทความนี้มีคำตอบค่ะ

วิธีจัดข้อความอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ

ก่อนที่เราจะจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางในหน้ากระดาษ จะต้องแยกหน้าปกออกจากส่วนที่เหลือของรายงาน ดังนั้นเฉพาะข้อความบนหน้าปกเท่านั้น ที่จะจัดอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ วิธีทำคือ ให้ไปที่หน้าข้อความที่ต้องการแยกในส่วนใหม่ และไปที่ “insert ” จากนั้น กด “Page Break” ที่อยู่ในส่วนของ Pages เพื่อเพิ่มหน้าในถัดไปพร้อมกับข้อความที่เลือก

หมายเหตุ: หากในรายงานมีส่วนหัวหรือส่วนท้าย เราสามารถละเว้นจากหน้าปกได้ ในขณะที่เก็บส่วนหัวหรือส่วนท้ายไว้ในรายงาน โดยการตั้งค่าส่วนหัวและส่วนท้ายหลายรายการ

เมื่อหน้าปกรายงานแยกออกมาจากส่วนเนื้อหารายงานแล้ว ให้ไปที่ข้อความต้องการจัดรูปแบบ

คลิกแท็บ “Page Layout”

คลิกปุ่ม “Page Setup” ที่มุมล่างขวาของส่วน “Page Setup” ของแท็บ “Page Layout”

ในกล่องโต้ตอบ “Page Setup” ให้คลิกแท็บ “Layout”

ในส่วน “Page” เลือก “Center” จากรายการแบบเลื่อนลง “Vertical alignment”

และในตอนนี้ข้อความหน้าปกก็จะอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษแล้ว

ในการจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางในแนวตั้งยังสามารถปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของเอกสารขนาดสั้น เช่น จดหมายธุรกิจ จดหมายปะหน้า หรือเอกสารประเภทสั้นอื่นๆ ที่เนื้อหาไม่เต็มทั้งหน้าได้

ที่มา : https://www.howtogeek.com